Verantwoord antibioticumgebruik

Antibioticabeleid

"Prudent Use" (Verantwoord antibioticum gebruik)

Gezonde dieren zijn de basis voor veilig voedsel. Daarom werkt AdVee samen met veehouders, collega's en leveranciers om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het peil van de veehouderij en het dierwelzijn te verbeteren en om ziektes te voorkomen. Zij maakt daarvoor gebruik van de Positieve lijst IKB/PVV, het Bedrijfsbehandelplan en andere actuele welzijnsprogramma's.

De éérste aandacht gaat uit naar het aanpassen en verbeteren van de leefomstandigheden van het individuele dier, om te voorkomen dat een medische behandeling noodzakelijk is. Goede leefomstandigheden zijn: ruime huisvesting met goede ventilatie, temperatuurregeling, geschikte verlichting, beschikbaarheid van voldoende voer en water, beheersing van hygiëne en bestrijding van ongedierte. Mocht een dier toch ziek worden, dan wordt een adequate behandeling ingezet met bijvoorbeeld antibiotica.

We onderschrijven het verantwoord gebruik ("prudent use") van antibiotica om de gezondheid en het welzijn van het individuele landbouwhuisdier op peil te houden en te verbeteren. Daarmee kunnen we de veiligheid van de vleesproducten garanderen. Een essentiële voorwaarde voor volksgezondheid en veilig voedsel.

Het doel van "prudent use"- richtlijnen betreffende antibiotica is het maximaliseren en in stand houden van de diergezondheid. Bezorgdheid over de voedselveiligheid wordt ondervangen met de juiste therapie voor dieren, waarbij het meest effectieve antibioticum wordt gebruikt en de wachttijden worden gerespecteerd. Vergelijkbare richtlijnen zijn ook van toepassing in de humane geneeskunde.

De noodzaak van antibiotica voor het behoud van de gezondheid en het welzijn van landbouwhuisdieren mag niet van invloed zijn op de veiligheid van dierlijke producten. We weten dat wetenschappelijk inzicht in het gebruik van antibiotica toeneemt. We zullen ons beleid waar nodig hierop bijstellen.

Grondslag

Antibiotica zullen nodig blijven om de gezondheid en het welzijn van voedselproducerende dieren te waarborgen. Goede diergezondheid is een voorwaarde voor een optimaal dierwelzijn. Het  verantwoord gebruik van antibiotica geeft uiting aan respect voor het individuele dier.
Antibiotica worden toegepast:

 • om ziekte te behandelen en te beheersen
 • om progressie van ziekte te stoppen
 • om voedselveiligheid en voedselkwaliteit te verbeteren, daar het gebruik van antibiotica pathogenen reduceert of elimineert en daarmee diergezondheid verbetert

Richtlijnen voor Prudent Use van antibiotica

 1. Gezonde dieren, dierwelzijn en veilig voedsel
  Ieder individueel dier met zorg behandelen is een integraal onderdeel van het bedrijfsbehandelplan en het dierwelzijnsprogramma. Ingrijpen in een vroeg stadium stopt de voortgang van de ziekte, voorkomt beschadigingen aan het dier en ondersteunt daarmee dierwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid.
 2. Ziektemanagement
  Hygiënerichtlijnen en maatregelen ter voorkoming van ziekte-insleep worden ondersteund door routinematige monitoren van de diergezondheid en management van de veehouderijen.
 3. Prudent use
  "Prudent use" is dé manier om beginnende ziekte bij een dier te herkennen en de juiste manier van interventie te vinden om diergezondheid te maximaliseren. "Prudent use" is de aangewezen methode voor zorgvuldig gebruik van antibiotica.
  "Prudent use" is opgebouwd uit:
  • Vroegtijdige en juiste diagnose van ziekte
  • Vroeg ingrijpen om de impact van de ziekte te minimaliseren
  • Behandelen met het meest specifieke antibioticum dat mogelijk is. Gerichte of smal-spectrum-antibiotica pakken de ziektekiem direct aan, zonder bij andere bacteriën resistentie op te wekken (z.a. bv. MRSA).
  • Evaluatie van de effectiviteit van de behandeling
 4. Vastleggen van gegevens
  Om volledige traceerbaarheid te garanderen, worden gegevens bijgehouden van elke behandeling met antibiotica.
 5. Kwaliteit en veiligheid
  Alleen het gebruik van geautoriseerde diergezondheidsproducten kan worden geaccepteerd. Deze producten voldoen aan de strenge eisen van een wereldwijd erkend, zelfregulerend kwaliteitssysteem en zijn geregistreerd bij het Bureau Diergeneesmiddelen. Ze worden geleverd en ondersteund door bedrijven die transparant zijn op het gebied van voedselveiligheid en productintegriteit.

Zie ook het KNMvD dossier antibiotica >