Afrikaanse varkenspest is al dichterbij!

Publicatiedatum: 14-09-2018

Zoals u wellicht vernomen heeft, is op 13 september het Afrikaanse Varkenspest Virus aangetoond bij wilde zwijnen in Etalle (Luxemburg). Hiermee is het risico voor onze varkenssector enorm toegenomen.

 

Het LNV voert op 14 september een spoedoverleg met deskundigen uit de sector over maatregelen die Nederland zal nemen. Er gelden al enkele voorschriften betreffende vervoer en transport naar aanleiding van gevallen van varkenspest in Oost-Europa.

Wij willen u met klem verzoeken de nodige maatregelen te nemen t.a.v. zowel uw interne, maar vooral externe biosecurity! Maatregelen op bedrijven en voor vervoermiddelen, materialen etc. zijn van het grootste belang en alle belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het toepassen van passende maatregelen en het voorkomen van introductie.

Ook willen we u nogmaals wijzen op het swill verbod (etensresten (keukenafvallen) mogen niet aan varkens worden gevoerd) en op het belang om geen producten van varkens of wilde zwijnen uit besmette landen mee te nemen. Communiceert u dit ook met uw medewerkers die terug komen uit deze gebieden!

U wordt ook verzocht om bij een verdenking (wild zwijn of gehouden varken) direct uw dierenarts of de NVWA te informeren.

Houd u de diverse sites in de gaten, zoals die van de POV!

Overige berichten

Artikel | Maagulcera: een multifactoriële aandoening
Vacature pluimveedierenarts
Blauwtong in Nederland
Afrikaanse varkenspest --> wat kunnen we doen ter preventie
De vernieuwde Fitlijn
Vinger aan de pols met kauwtouw en speekseltest
AdVee Dierenartsen is ketenpartner Varken op z'n Best!
Webinar voor jonge veehouders
Vloeren voor onze koeien
Bijscholing Parasitologisch onderzoek
Rantsoen optimalisatie!
Protocol monstername melk
Tussentijdse wijziging BBP 9-10-2019
Persistentie Melkgift
Onze eerste adVee-Fokkersdag!
Onze Algemene voorwaarden zijn gewijzigd!
Pigs in Picture
IBR/BVD bestrijding anno 2018
Lees over Afrikaanse Varkenspest en meer in onze nieuwe varkensnieuwsbrief!
Vuurwerkangst bij hond en kat
Nieuwsbrief voor melkveehouders
Het PED virus ligt weer voor de deur. Hoe gaat u er mee om?
adVee Dierenarsten neemt landbouwhuisdieren DAP Horst over
PED weer actueel!
Vanaf 1 januari 2017 werken we op alle gezelschapsdierenlocaties uitsluitend op afspraak.
CAPE Nieuwsbrief nr. 19
Burgemeester onthult nieuw gevelbord in Ysselssteyn
Dierenartsen Aadal en Ysselsteyn samen verder onder AdVee dierenartsen
Thema-avond 20 januari 2016: focus op gezondheid van ieder kalf
Insecten: de toekomstige eiwitbron?
Griep vooral in najaar en winter actueel