Bijscholing Parasitologisch onderzoek

Publicatiedatum: 14-11-2019

In de schapen- en geitenhouderij  met weidegang neemt de resistentie tegen ontwormingsmiddelen wereldwijd toe. Vandaag kregen onze laboranten bijscholing van Dr.Ir H.W. Ploeger. Zodat we nog meer kennis over schapen- en geitenwormen in huis hebben en als praktijk bewustere keuzes kunnen maken bij wormenbestrijding.

Drie Kernwoorden:

  • Preventie: Goed weidemanagement (omweiden)
  • Monitoring: Waarnemingen aan de dieren en mestonderzoek
  • Ontwormen: alleen als het echt nodig is, op het juiste moment, met het juiste middel.

Mestonderzoek

Onze laboranten voeren dagelijks mestonderzoek uit voor verschillende diersoorten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen diverse wormeieren zoals bijvoorbeeld de Strongylus type eieren, Nematodirus battus, Moniezia (Lintworm), Eimeria spp ( coccidiose).  Er word een telling uitgevoerd met de McMaster methode door middel van een speciaal telraam onder de microscoop. Aan de hand van deze uitslag zal onze dierenarts een advies geven.

 

Team Laboranten AdVee Dierenartsen

Overige berichten

Artikel | Maagulcera: een multifactoriële aandoening
Vacature pluimveedierenarts
Blauwtong in Nederland
Afrikaanse varkenspest --> wat kunnen we doen ter preventie
De vernieuwde Fitlijn
Vinger aan de pols met kauwtouw en speekseltest
AdVee Dierenartsen is ketenpartner Varken op z'n Best!
Webinar voor jonge veehouders
Vloeren voor onze koeien
Rantsoen optimalisatie!
Protocol monstername melk
Tussentijdse wijziging BBP 9-10-2019
Persistentie Melkgift
Onze eerste adVee-Fokkersdag!
Onze Algemene voorwaarden zijn gewijzigd!
Pigs in Picture
Afrikaanse varkenspest is al dichterbij!
IBR/BVD bestrijding anno 2018
Lees over Afrikaanse Varkenspest en meer in onze nieuwe varkensnieuwsbrief!
Vuurwerkangst bij hond en kat
Nieuwsbrief voor melkveehouders
Het PED virus ligt weer voor de deur. Hoe gaat u er mee om?
adVee Dierenarsten neemt landbouwhuisdieren DAP Horst over
PED weer actueel!
Vanaf 1 januari 2017 werken we op alle gezelschapsdierenlocaties uitsluitend op afspraak.
CAPE Nieuwsbrief nr. 19
Burgemeester onthult nieuw gevelbord in Ysselssteyn
Dierenartsen Aadal en Ysselsteyn samen verder onder AdVee dierenartsen
Thema-avond 20 januari 2016: focus op gezondheid van ieder kalf
Insecten: de toekomstige eiwitbron?
Griep vooral in najaar en winter actueel