Het PED virus ligt weer voor de deur. Hoe gaat u er mee om?

Publicatiedatum: 22-11-2017

De laatste 3 jaren worden we met name in de winter geconfronteerd met uitbraken van PED.  In koudere perioden lijkt het virus langer in leven te blijven en makkelijker overgedragen te kunnen worden. Eenmaal binnen dan is er geen houden aan,  het virus trekt door het hele bedrijf.

Bij een acute uitbraak wordt er massale diarree waargenomen bij vooral de niet gespeende biggen, maar ook bij de andere diercategorieën is waterige diarree waar te nemen gedurende enkele dagen . Naast de diarree vertonen de dieren ook enkele dagen koorts. De schade bestaat vooral uit uitval van niet gespeende biggen, het ontstaan van slijters, groeivertraging, terugkomers en verwerpers.  Nadat het virus éénmaal is binnen gekomen, lijkt het een vaste bewoner te worden van het bedrijf.  In de koudere tijden van het jaar, uit dit zich dan in het optreden van kleinere uitbraken.  Voorstaande zal dan ook tot terugkerende schade lijden.  Ook u zult dit niet willen, echter er zullen dan wel maatregelen genomen worden.

Een goede externe biosecurity is essentieel.  Voorkom insleep! Gebruik de hygiënesluis correct, zorg dat ontsmettingsbakken tijdig ververst worden en ook gebruikt worden.  Bij aan- en afvoer van dieren zorgen dat dit met schone vrachtauto’s  gebeurt.  Reinigen, ontsmetten en drogen  zijn essentieel.   De kunst is uw bedrijf en bedrijfsprocessen zo  in te richten, dat het niet fout kan gaan. Om dit goed in beeld te krijgen, is het doorlopen van een hygiënechecklist een goede start.

Mocht  het virus dan toch binnen komen dan is het raadzaam om snel  tot actie over te gaan.  Zorg eerst voor een sluitende diagnose door het virus aan te tonen. Hierna dienen alle te nemen maatregelen goed te worden doorgenomen. Dit zijn maatregelen om de schade te beperken, zoals het behandelen van de diarree en de koorts .  Naast de maatregelen voor  het beteugelen van de korte termijn schade, dient er ook direct gesproken te worden over hoe we het virus van het bedrijf af kunnen krijgen.  Op een vleesvarkensbedrijf kan door strikte hygiëne het virus geïsoleerd en geëradiceerd worden.   Op een zeugenbedrijf is dit laatst haast onmogelijk. Alleen in het stadium van de acute uitbraak is er een kans om hier doeltreffend mee om te gaan.  Door alle dieren direct in contact te brengen met veel PED virus, in combinatie met begeleidende maatregelen, om de schade te bepreken en strikte interne biosecurity, kunt u het PED virus laten doodlopen op uw bedrijf.  Belangrijk is dat iedereen op het bedrijf de achtergronden van de maatregelen en het verder verloop begrijpt, om hiermee de volledige support van een ieder te hebben. Dit laatste is niet eenvoudig maar niet onmogelijk!

Zie ook ons vorige artikel hierover!

Overige berichten

Vinger aan de pols met kauwtouw en speekseltest
AdVee Dierenartsen is ketenpartner Varken op z'n Best!
Webinar voor jonge veehouders
Vloeren voor onze koeien
Bijscholing Parasitologisch onderzoek
Rantsoen optimalisatie!
Protocol monstername melk
Tussentijdse wijziging BBP 9-10-2019
Persistentie Melkgift
Onze eerste adVee-Fokkersdag!
Onze Algemene voorwaarden zijn gewijzigd!
Pigs in Picture
Afrikaanse varkenspest is al dichterbij!
IBR/BVD bestrijding anno 2018
Lees over Afrikaanse Varkenspest en meer in onze nieuwe varkensnieuwsbrief!
Februari gehele maand gratis gebitscontrole van uw huisdier!
Vuurwerkangst bij hond en kat
Nieuwsbrief voor melkveehouders
adVee Dierenarsten neemt landbouwhuisdieren DAP Horst over
PED weer actueel!
Vanaf 1 januari 2017 werken we op alle gezelschapsdierenlocaties uitsluitend op afspraak.
CAPE Nieuwsbrief nr. 19
Burgemeester onthult nieuw gevelbord in Ysselssteyn
Dierenartsen Aadal en Ysselsteyn samen verder onder AdVee dierenartsen
Thema-avond 20 januari 2016: focus op gezondheid van ieder kalf
Insecten: de toekomstige eiwitbron?
Griep vooral in najaar en winter actueel