Insecten: de toekomstige eiwitbron?

Publicatiedatum: 09-01-2016

Opname en optimale benutting van eiwitten is van groot belang in de varkenssector, maar eigenlijk in de gehele dierhouderij. Gezien de significante groei van de wereldbevolking en toenemende welvaart in bijvoorbeeld Latijns Amerika en China is er dringend behoefte aan een nieuw soort (dierlijk) eiwit voor dieren, maar ook voor mensen.

Insecten zijn een erg duurzame en efficiënte eiwitbron. Ze bevatten veel essentiële aminozuren en belangrijke vetzuren. Daarnaast kunnen mensen en dieren deze eiwitten veel efficiënter verwerken dan plantaardige eiwitten. Met onder andere meel- wormen, sprinkhanen en krekels wordt al veel onderzoek gedaan. Inmiddels zijn in Nederland drie bedrijven gespecialiseerd in de productie van insecten. De Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA) zorgt (ook daar) voor keuring en controle. Naast al deze voordelen van het gebruik van insecten zijn er wellicht ook nadelen. Wat zijn de gevaren voor de voedselveiligheid? Zijn er risico’s wat betreft het overbrengen van dierziekten? Welke ziekten dragen insecten met zich mee die wellicht schadelijk kunnen zijn voor dier en mens? Welke schadelijke stoffen kunnen ze overbrengen? Kortom, er is nog veel onderzoek nodig. Maar wellicht gaan we hier in de toekomst nog veel mee te maken krijgen!

Overige berichten

Artikel | Maagulcera: een multifactoriële aandoening
Vacature pluimveedierenarts
Blauwtong in Nederland
Afrikaanse varkenspest --> wat kunnen we doen ter preventie
De vernieuwde Fitlijn
Vinger aan de pols met kauwtouw en speekseltest
AdVee Dierenartsen is ketenpartner Varken op z'n Best!
Webinar voor jonge veehouders
Vloeren voor onze koeien
Bijscholing Parasitologisch onderzoek
Rantsoen optimalisatie!
Protocol monstername melk
Tussentijdse wijziging BBP 9-10-2019
Persistentie Melkgift
Onze eerste adVee-Fokkersdag!
Onze Algemene voorwaarden zijn gewijzigd!
Pigs in Picture
Afrikaanse varkenspest is al dichterbij!
IBR/BVD bestrijding anno 2018
Lees over Afrikaanse Varkenspest en meer in onze nieuwe varkensnieuwsbrief!
Vuurwerkangst bij hond en kat
Nieuwsbrief voor melkveehouders
Het PED virus ligt weer voor de deur. Hoe gaat u er mee om?
adVee Dierenarsten neemt landbouwhuisdieren DAP Horst over
PED weer actueel!
Vanaf 1 januari 2017 werken we op alle gezelschapsdierenlocaties uitsluitend op afspraak.
CAPE Nieuwsbrief nr. 19
Burgemeester onthult nieuw gevelbord in Ysselssteyn
Dierenartsen Aadal en Ysselsteyn samen verder onder AdVee dierenartsen
Thema-avond 20 januari 2016: focus op gezondheid van ieder kalf
Griep vooral in najaar en winter actueel