V(ee) centraal

Bij ons staat de V centraal: het Vee, de Veehouder en goede Veterinaire zorg en advies. Of het nu gaat om varkens-, pluimvee-, melkvee- of vleeskalveren, voor elke diercategorie hebben wij meerdere gespecialiseerde dierenartsen in dienst. Onze V staat ook symbool voor een kompas: Richtinggevend. Dat willen wij ook zijn met onze adviezen aan u: richtinggevend voor een gezonde toekomst.

Landbouwhuisdieren

Voor gezond boeren

Samen met u werken wij dagelijks aan het gezond houden van uw veehouderij. Onze vakspecialisten richten zich op het realiseren van topkwaliteit diergezondheid. Want alleen met een kerngezonde, hoogproductieve veestapel kunt u rendement maken. Onze kracht is onze team van dierenartsen: vakspecialisten met oog voor veehouder, dier en rendement.

Dankzij de omvang van onze praktijk, kan elke dierenarts zich toeleggen op één of enkele diersoorten, wat zijn of haar kennis en ervaring op het vakgebied ten goede komt. Door deze specialisatie kunnen we binnen elke diergroep vooruitstrevend zijn op verschillende vlakken. Zo is bijvoorbeeld een beleid ontwikkeld, waarin wij samen met de veehouders streven naar een zo verantwoord mogelijk medicijngebruik.