Nieuws

Artikel | Maagulcera: een multifactoriële aandoening

Het komt regelmatig voor dat we op een varkensbedrijf worden geconfronteerd met acute sterfgevallen bij bleke varkens. Deze worden aanvankelijk door de veehouder, vooral op bedrijven waar ook PIA voorkomt, vaak verdacht van PIA. Echter, postmortaal onderzoek van deze bleke varkens wijst vaak uit dat de oorzaak een maagzweer is, in verschillende stadia van ontwikkeling. Bij varkens die plotseling dood worden aangetroffen, vinden we soms een maag gevuld met een groot bloedstolsel, wat wijst op acuut bloedverlies als gevolg van de maagzweer. Deze diagnose is relatief eenvoudig te stellen, dus het is sterk aan te raden om bij acute sterfte sectie te laten verrichten.
Lees meer >

Vacature pluimveedierenarts

Word jij onze nieuwe collega?
Lees meer >

Blauwtong in Nederland

Helaas verspreid het blauwtong virus zich in snel tempo door Nederland. Lees hier wat de ontwikkelingen zijn, hoe u blauwtong herkent en wat u er tegen kunt doen. 
Lees meer >

Afrikaanse varkenspest --> wat kunnen we doen ter preventie

In rap tempo heeft Afrikaanse varkenspest zich verspreid in de Balkanlanden. Het virus is gevonden op 45 varkenshouderijen in Bosnië en Herzegovina en op 40 in Kroatië (populair vakantieland!). In het laatste land is ook één besmet wild zwijn gevonden. Vrijwel alle uitbraken zitten in twee clusters van ieder 22 uitbraken bij elkaar, één uitbraak is tot nu toe buiten die clusters.
Lees meer >

De vernieuwde Fitlijn

Jaren geleden besloten enkele dierenartsen van verschillende pluimveepraktijken de handen ineen te slaan. Hun doel was om de diversiteit aan producten, zoals vitamines, mineralen en andere additieven die ze gebruikten, met elkaar te vergelijken. Al snel werd duidelijk dat er een overvloed aan producten op de markt was. Het werd steeds moeilijker voor pluimveehouders om het overzicht te behouden. Daarom besloten ze gezamenlijk producten te ontwikkelen en te gebruiken: De Fitlijn was geboren.
Lees meer >

Vinger aan de pols met kauwtouw en speekseltest

Brengen de biggen een ziekte mee of zit die al op het vleesvarkensbedrijf? Houden gespeende biggen een ziekte in stand op het zeugenbedrijf of komt die toch vanuit de dragende zeugen of de opfokzeugen? Een goed zicht hierop is te verkrijgen via kauwtouwen en speekselonderzoek.
Lees meer >

AdVee Dierenartsen is ketenpartner Varken op z'n Best!

Wist u dat adVee Dierenartsen ketenpartner is van Varken op z'n Best?
Lees meer >

Webinar voor jonge veehouders

Omdat onze laatste digitale bijeenkomst goed ontvangen is organiseren we binnenkort, speciaal voor jonge veehouders en/of werknemers, een nieuwe serie webinars.
Lees meer >

Vloeren voor onze koeien

Collega Dick de Lange heeft wederom een artikel geschreven voor het Melkveebedrijf. Ditmaal over vloeren voor onze koeien.
Lees meer >

Bijscholing Parasitologisch onderzoek

In de schapen- en geitenhouderij  met weidegang neemt de resistentie tegen ontwormingsmiddelen wereldwijd toe. Vandaag kregen onze laboranten bijscholing van Dr.Ir H.W. Ploeger. Zodat we nog meer kennis over schapen- en geitenwormen in huis hebben en als praktijk bewustere keuzes kunnen maken bij wormenbestrijding.
Lees meer >