Nieuws

Webinar voor jonge veehouders

Omdat onze laatste digitale bijeenkomst goed ontvangen is organiseren we binnenkort, speciaal voor jonge veehouders en/of werknemers, een nieuwe serie webinars.
Lees meer >

Vloeren voor onze koeien

Collega Dick de Lange heeft wederom een artikel geschreven voor het Melkveebedrijf. Ditmaal over vloeren voor onze koeien.
Lees meer >

Bijscholing Parasitologisch onderzoek

In de schapen- en geitenhouderij  met weidegang neemt de resistentie tegen ontwormingsmiddelen wereldwijd toe. Vandaag kregen onze laboranten bijscholing van Dr.Ir H.W. Ploeger. Zodat we nog meer kennis over schapen- en geitenwormen in huis hebben en als praktijk bewustere keuzes kunnen maken bij wormenbestrijding.
Lees meer >

Rantsoen optimalisatie!

Rantsoenen voor jongvee, droogstaande koeien of melkgevende dieren zijn lang niet altijd goed of passend op dat moment helaas. Op melkveebedrijven is de basis bijna altijd het ruwvoer wat op het eigen bedrijf wordt geteeld. Dit kan dan vers worden gebruikt (weiden of maaien en vers voeren) of het wordt opgeslagen en later gebruikt. Ook wordt veel ruwvoer aangekocht, wat direct of op een later tijdstip aan de dieren wordt gevoerd. In Nederland is het gebruikelijk dat voeradviseurs in samenspraak met de veehouder een zo goed en passend mogelijk rantsoen samenstellen. Dit is in de kern het uitvoeren van rantsoen optimalisatie.
Lees meer >

Protocol monstername melk

Om de kans op het aantonen van een bacterie te vergroten is het van belang, om bij afname van een melkmonster, een aantal punten in gedachte te houden.
Lees meer >

Tussentijdse wijziging BBP 9-10-2019

In verband met de slechte leverbaarheid van Orbeseal, wordt deze (tijdelijk) vervangen door Ubroseal. Hiervoor is echter een wijziging van het bedrijfsbehandelplan nodig.
Lees meer >

Persistentie Melkgift

Melkkoeien starten na afkalven met een lage biestproductie. Na de biestperiode gaat de dagelijkse melkgift snel omhoog bij gezonde Nederlandse melkkoeien en bereikt haar piek rond 40 dagen na afkalven.
Lees meer >

Onze eerste adVee-Fokkersdag!

De eerste adVee-fokkersdag werd gehouden op zaterdag 26 januari 2019.
Lees meer >

Onze Algemene voorwaarden zijn gewijzigd!

Onze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd. Lees meer hierover.
Lees meer >

Pigs in Picture

De Varketing Group bestaat 10 jaar! Tien jaar eigen wegen bewandelen, andere structuren opzetten en nieuwe succesvolle initiatieve ontwikkelen. Maar de markt vraagt van ons ook in de komende jaren om constante vernieuwing en verandering.
Lees meer >