Afrikaanse varkenspest --> wat kunnen we doen ter preventie

Publicatiedatum: 11-09-2023

In rap tempo heeft Afrikaanse varkenspest zich verspreid in de Balkanlanden. Het virus is gevonden op 45 varkenshouderijen in Bosnië en Herzegovina en op 40 in Kroatië (populair vakantieland!). In het laatste land is ook één besmet wild zwijn gevonden. Vrijwel alle uitbraken zitten in twee clusters van ieder 22 uitbraken bij elkaar, één uitbraak is tot nu toe buiten die clusters.

Polen meldt verder de elfde en twaalfde uitbraak van AVP op een varkensbedrijf. Het gaat om bedrijven met 8 en 38 varkens in het oosten van Polen. Het aantal uitbraken bij wilde zwijnen staat op 1.876, waarbij meer dan 3.000 besmette zwijnen zijn gevonden.

In de regio Calabrië in het zuiden van Italië zijn nu vijf varkensbedrijven besmet met AVP. Daarnaast zijn er 13 besmette zwijnen gevonden en 27 in het noordelijker gelegen Campanië. Ook rond Rome worden nog nieuwe besmette zwijnen gevonden, dit jaar 40. Maar vooral Noord-Italië telt met 638 besmette zwijnen dit jaar veel uitbraken.

Voor Bosnië en Herzegovina was een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) al verplicht omdat het geen EU-land is, maar een derde land. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor Servië en het Verenigd Koninkrijk. Naast alle derde landen, geldt de verplichting tot het uitvoeren van een tweede R&O direct bij binnenkomst in Nederland voor Bulgarije, Estland, Griekenland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije.

De verplichting tot een tweede R&O voor veewagens uit Duitsland die begin maart werd ingesteld, is eind mei alweer ingetrokken. Wel is het AVP-virus in de oostelijke deelstaten nog steeds aanwezig bij wilde zwijnen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert dan ook goed te blijven letten op het reinigen en ontsmetten van de transportmiddelen met het R&O-stappenplan.

Wat kunnen we doen ter preventie:

•Zorg voor een strikte hygiëne, gebruik hiervoor de protocollen die genoemd zijn onder de ziekte PED. Ook voor AVP gelden dezelfde strikte hygiëne-eisen. Voor de toelating van personen en transportmiddelen geldt in het algemeen: handhaaf een strakke scheiding tussen de schone en vuile weg, zodat vrachtwagens alleen op de vuile weg kunnen laden en lossen en personen niet zonder douchen en omkleden het erf kunnen betreden. Denk hierbij ook aan een goed hekwerk rondom het gehele bedrijf. https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Diergezondheid/Dierziekten/PED#hygiene.

•Het advies is om niet te gaan jagen in risicogebieden, als varkenshouder, medewerker of erfbetreder. In karkassen van besmette wilde zwijnen kan namelijk veel virus aanwezig zijn. Daardoor is het zeer waarschijnlijk dat kleding en materialen die gebruikt zijn tijdens de jacht, besmet zijn. En anders in ieder geval niet met de zelfde kleren, schoeisel en materialen op een varkensbedrijf te komen, na een quarantaine van minstens 48 uur!

•Eén van de risico’s voor de insleep van Afrikaanse varkenspest (AVP) is dat chauffeurs en andere medewerkers uit landen waar AVP heerst, voedingsmiddelen en vooral vleeswaren meebrengen en achterlaten op parkeerplaatsen en in de natuur langs snelwegen. Daarom is het heel belangrijk dat het afval in de afvalbakken wordt gedeponeerd en dat er voldoende prullenbakken op de parkeerplaatsen zijn, die vaak genoeg geleegd worden. Is er op deze parkeerplaatsen, of elders iets niet in orde? Meld dat dan via https://www.buitenbeter.nl/.

•Ook stro en vergelijkbare producten uit besmette gebieden/ risicogebieden kunne met AVP besmet zijn. Dus niet importeren!

•In geval van ziekte bij uw varkens, moet er, in overleg met uw dierenarts, uitsluitingsonderzoek gedaan worden:  6 bloedmonsters (EDTA- of heparinebloed) of bij secties onderzoek van de tonsillen; deze worden onderzocht op AVP en klassieke varkenspest (KVP). Het bedrijf krijgt geen blokkade als deze monsters worden opgestuurd. Het is overigens verplicht om bij koppelbehandelingen ook 6 bloedmonsters te nemen in het kader van Early Warning.

Overige berichten

Vacature apotheekmedewerker
Artikel | Maagulcera: een multifactoriële aandoening
Vacature pluimveedierenarts
Blauwtong in Nederland
De vernieuwde Fitlijn
Vinger aan de pols met kauwtouw en speekseltest
AdVee Dierenartsen is ketenpartner Varken op z'n Best!
Webinar voor jonge veehouders
Vloeren voor onze koeien
Bijscholing Parasitologisch onderzoek
Rantsoen optimalisatie!
Protocol monstername melk
Tussentijdse wijziging BBP 9-10-2019
Persistentie Melkgift
Onze eerste adVee-Fokkersdag!
Onze Algemene voorwaarden zijn gewijzigd!
Pigs in Picture
Afrikaanse varkenspest is al dichterbij!
IBR/BVD bestrijding anno 2018
Lees over Afrikaanse Varkenspest en meer in onze nieuwe varkensnieuwsbrief!
Vuurwerkangst bij hond en kat
Nieuwsbrief voor melkveehouders
Het PED virus ligt weer voor de deur. Hoe gaat u er mee om?
adVee Dierenarsten neemt landbouwhuisdieren DAP Horst over
PED weer actueel!
Vanaf 1 januari 2017 werken we op alle gezelschapsdierenlocaties uitsluitend op afspraak.
CAPE Nieuwsbrief nr. 19
Burgemeester onthult nieuw gevelbord in Ysselssteyn
Dierenartsen Aadal en Ysselsteyn samen verder onder AdVee dierenartsen
Thema-avond 20 januari 2016: focus op gezondheid van ieder kalf
Insecten: de toekomstige eiwitbron?
Griep vooral in najaar en winter actueel